Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RKS
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko - korekčné cvičenia TKC
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1304 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.10.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
    Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
  • +421949367201

Fotogaléria