Navigácia

História školy Súčasnosť

O škole

História školy

 

1848  Obecná škola v Úpore podľa obecnej kroniky bola zriadena už v roku 1848 a existovala do roku 1870, kedy bola jej činnosť zrušená. Jej činnosť bola obnovená až v r. 1877, avšak opäť zrušená v r. 1879. Až v r. 1882 vzniká cirkevná - gréckokatolícka škola.

 

1931  Na žiadosť OÚ a ŠI obecné zastupiteľstvo zriaďuje 5.7.1931 štátnu ľudovú školu. Neskôr v obci bola zriadená aj rímskokatolícka škola.

1945 V povojnovom období boli obidve cirkevné školy zoštátnené. Za ostatných 70 rokov prešla ZŠ viacerými organizačnými zmenami. Jej predchodcami boli : ZDŠ s 1. - 4. ročníkom /1961-1984/, NŠ /1948-1960/, ŠĽŠ /1945-1948/, cirkevné, obecná  a ŠĽŠ / do r. 1945/.

 

Škola existovala v predchádzajúcich obdobiach takmer stále ako dvojtriedna ZŠ. Od povojnového obdobia doteraz bola stále umiestnená v terajšom objekte - kaštieli z roku 1900.

 

Predchádzajúce personálne obsadenie školy vo funkcii riaditeľa školy bolo nasledujúce: do roku 1971 - E Ščerba, M.Vodilková /1971-1992/, Mgr. N.Gubaničová /1992-1993/, M.Vodilková /1993-1998/, PaedDr. Ján Zubko /1998-2014/. V roku 2014 bola menovaná Mgr. Jana Domonkosová.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
    Úpor 9, Zemplínska Nová Ves 07616
  • +421949367201

Fotogaléria